Dr. Gabor Maté v Praze — Workshop

WORKSHOP SOUCITNÉHO DOTAZOVÁNÍ (COMPASSIONATE INQUIRY)

- určeno především pro terapeuty a další profesionály -

Praktický úvod do psychoterapeutického přístupu a představení jeho technik na skutečných příkladech a situacích. Účinný přístup k uzdravování traumatu a porozumění duševním a fyzickým nemocem.

24. května 2022
Čas: 10 – 13 hodin (registrace od 9:30)
Místo konání: Velká aula FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Hosté:

  • Dr. Gabor Maté
  • Maurizio & Zaya Benazzo (autoři filmu Moudrost traumatu

Soucitné dotazování (Compssionate Inquiry) je psychoterapeutický přístup, který vyvinul Dr. Gabor Maté. Dokáže odkrýt roušku toho, co leží pod vnějším zdáním, které prezentujeme světu. Klient a terapeut odhalují úroveň vědomí, mentální klima, skryté domněnky, implicitní vzpomínky a tělesné stavy, jež dávají dohromady skutečný význam, který může být slovy jak vyjádřen, tak skrýván. Skrze soucitné dotazování může klient rozpoznat podvědomou dynamiku, která ovládá jeho život, i jak se od ní osvobodit.

 

Program:

Na skutečných příkladech a v hloubkových rozhovorech s účastníky Gabor Maté předvede, jak se naladit na klienta a vést ho ke kořenům problémú, aby mohl konečně najít trvalý klid. Budete moci naživo sledovat, jak Gabor pomáhá lidem nahlédnout svůj problém z nového úhlu pohledu a objevovat nová řešení.

 

Ukázky terapeutických postupů budou následovány otázkami a odpověďmi, v nichž Gabor Maté vysvětlí svůj přístup. Workshop představí techniky, které klientům pomáhají překonat závislost, úzkosti, ADHD, spoluzávislost a další náročné duševní stavy… tak, aby se cítili lépe a žili naplněnější vztah k sobě i k druhým.

POD ZÁŠTITOU:

Organizují:

Markéta Černoušková & Jaroslava Vatay

Pojďme společně zvednout vlnu energie, která, jak věříme, podpoří vizi soucitnější a laskavější společnosti informované o traumatu.

CONTACT

SCIENCE AND NONDUALITY
1251 Gold Ridge rd.
Sebastopol, CA 95472
[email protected]

If your question is not answered in our FAQ page, please fill out the contact form below and we will get back to you as soon as possible.
    Sign up below to receive to receive updates and a free trauma booklet.


    Join the movement toward a trauma-informed society.