WOT Czech Production Logo

Může být naše nejhlubší bolest bránou k uzdravení?

Trauma je neviditelná síla, která utváří náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran. Dr. Maté nám dává novou vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

Film zatím vidělo přes šest miliónů lidských bytostí z 230 států a území světa. Pojďme usilovat o společnost obeznámenou s traumatem. Film je k dispozici za dobrovolný příspěvek. Váš dar nám pomůže dostat film a další prostředky k mnoha znevýhodněným skupinám po celém světě.

Pochopte, jak se trauma týká nás všech. Přes 70 hodin inspirujících rozhovorů s 33 osobnostmi (v angličtině)

Dr. Gabor Maté uskutečnil spolu s tvůrci filmu Moudrost traumatu turné po Evropě, v jehož rámci pobyl dva dny v Praze. Zde je video z jeho vystoupení z 25. května 2022 s českými titulky.

VIZE

Naším záměrem při natáčení tohoto filmu bylo iniciovat aktivní snahu o společnost obeznámenou s traumatem, v níž platí následující:

 • Uvědomujeme si, že trauma je všude mezi námi
 • Učíme se všímat si symptomů traumatu u sebe samotných a vnímat je
 • Uznáváme, že kdykoli máme emocionální reakci, spouští se stará rána
 • Chápeme otisk traumatu v našem chování a jeho dopad na naše vztahy
 • Uznáváme bolest ostatních a chápeme, jak tato bolest může řídit jejich chování
 • Za chováním a traumatem vidíme skutečného člověka
 • Podporujeme vztahy a soucit jako základ bezpečí
 • Víme, že pocit bezpečí je začátkem léčení
 • Chápeme, že všechna traumata jsou transgenerační

O dr. Gaborovi Maté

Renomovaný řečník a autor bestsellerů dr. Gabor Maté je uznávaný a vyhledávaný pro své hluboké znalosti řady témat, včetně závislostí, stresu a dětského vývoje.


Dr. Maté nenabízí rychlá řešení těchto složitých problémů, ale spojuje vědecký výzkum, znalost konkrétních případů a své vlastní vhledy a zkušenosti. Představuje tak širokou perspektivu, která lidem pomáhá pochopit a dává jim možnost, aby zahájili uzdravování vlastní, jakož i lidí okolo. Po 20 letech praxe rodinného lékaře a zkušenosti s paliativní péčí pracoval dr. Maté přes deset let ve Vancouveru ve čtvrti Downtown EastSide s pacienty závislými na drogách a duševně nemocnými.


Dr. Maté, autor čtyř knih vydaných ve více než pětadvaceti jazycích, je odborníkem na závislost, traumata, vývoj dítěte a vztah mezi stresem a nemocí. Za knihu o závislosti V říši hladových duchů získal cenu Huberta Evanse za literaturu faktu.

AUTOŘI FILMU​

Producenti Zaya & Maurizio Benazzo, zakladatelé neziskové společnosti Science & Nonduality, se při natáčení Moudrosti traumatu spojili s Caroline Harrison z The Hive Studios. Níže se můžete seznámit s týmem.
Zaya-Benazzo-web.jpeg

Zaya Benazzo

Producentka/režisérka​

Zaya vystudovala techniku, environmentální vědu a film. Narodila se v Bulharsku, produkovala a režírovala několik dokumentů oceněných v Evropě a USA, například Energy for Survival, Hunger Gathering, Airwaves, Wings and Strings, Screaming Queens, America’s Chemical Angels a další.

Maurizio-Benazzo-web.jpeg

Maurizio Benazzo​

Producent/režisér

Maurizio vyrostl v Janově v Itálii. Už v mládí se vydal na duchovní cestu, objevoval praxi zenbuddhismu, transcendentální meditace, jógové filozofie, katolicismu a filozofie obecně. Má zkušenosti ze všech oblastí produkce, jak před kamerou tak za ní, včetně hraní, režírování, kinematografie a distribuce.

Film uvádí

© 2022 Science and Nonduality

CONTACT

SCIENCE AND NONDUALITY
1251 Gold Ridge rd.
Sebastopol, CA 95472
[email protected]

If your question is not answered in our FAQ page, please fill out the contact form below and we will get back to you as soon as possible.
  Sign up below to receive to receive updates and a free trauma booklet.


  Join the movement toward a trauma-informed society.